.
Tetris Theme - 5 on a single guitar - WOTE style! [00:01:50]